IamYourClounon

Panégyrique Ahwansǐ Hwanyɔ̀nù

Panégyrique Ahwansǐ Hwanyɔ̀nù

|
|

|

Ahwansǐ Hwanyɔ̀nù

Hún ɖo xɔmɛ nɔ dó lò

Húnví gbè lomi lomì

 

Hún jɛ gbè bó akɔ nɔ si nɔ̀

Akɔ̀ si ɖɛ̀ bó ja hɛn gbɛ mɛ

Akɔ̀ mà wà yi ɖɛnuví

 

Ví Dada nǔ ɖaxo tɔn !

Ví Aboli xɛdosa tɔn !

Ví hwàn tɔn ! Ví Lokoga tɔn !

 

Asì vɛ́ nú Loko bó e wà hwè sɔ́ yí alikpà

Asú Zukusì ée tɔn

Hwǎn nyì dó zunji má xò xɛtɔ́ hwanyɔnɔ̀

 

Wamɔnnɔ̀ mà sè xísí

Atín xísíxísí kpla mà gbɛ̀

Lexwelě tákǐn ɖo gomɛ̀

E ná hwínnyá nǔ

 

Agonxò xayaa bɔ mɛ́ bú. Mɛ́ bú mɛ́nɔ̀ mà bà.

Agbaja gblogblo. Ví Gozo tɔn.

Gozo mà sù bɔ akan syɛ́n

 

©IamYourClounon

Partager

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Catégories

Articles récents

ABONNEZ-VOUS!

Prêtez-nous votre énergie et votre voix .